Finanse

Kredyty hipoteczne

Zakup własnej nieruchomości najczęściej odbywa się przy udziale kapitału obcego. Wynika to z faktu, że niewiele gospodarstw domowych stać na to, aby zakupić mieszkanie bądź dom za gotówkę. Dlatego wiele osób decyduje się na kredyt bankowy. Jest to bardzo dogodna forma pozyskania kapitału, bowiem w relatywnie niedługim czasie można uzyskać pokaźną ilość środków pieniężnych. Ważne jest jednak, aby odpowiednio wcześnie przyjąć odpowiednią taktykę w celu uzyskania zobowiązania w banku. Mowa tu przede wszystkim o stopniowym budowaniu zdolności kredytowej. Przepisy prawa nakładają na instytucje finansowe, w tym banki, konieczność jej weryfikowania. Sprawia to, że osoby, które nie mają odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, spotkają się z decyzją odmowną w przedmiocie kredytu.

Kredyty hipoteczne, jak sama nazwa wskazuje, są zabezpieczone za pomocą hipoteki. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane na zakupionej nieruchomości bądź innym mieszkaniu należącym do kredytobiorców. Zabezpiecza ono roszczenia banku w przypadku, gdy osoba spłacająca zobowiązanie nie będzie uiszczać wymagalnych rat w sposób regularny. Na szczęście jednak w umowach o kredyt stosuje się dodatkowe sposoby zabezpieczenia, takie jak ubezpieczenie zobowiązania. Duże znaczenie ma fakt, iż jedynie w sytuacjach ostatecznych instytucje bankowe podejmują egzekucję komorniczą poprzez przejęcie nieruchomości. Na ogół wystarczające są sumy uzyskane z wykupionej w tym celu polisy ubezpieczeniowej bądź z innego zabezpieczenia.

Możliwość komentowania Kredyty hipoteczne została wyłączona